Mattekurs.no

Korona border med text 


Korona Consult:
- Klasseopplæring
- Privat/individuelt
- Nettkurs - online kurs -online undervisning og samlinger
- Nettstøtte - online støtte
- Pedagogiske vikarsenter/timelærere

"En dag med en dyktig lærer er bedre enn tusen dager grundig studium"

SKIEN -OSLO -DRAMMEN -STAVANGER -BERGEN -TRONDHEIM -ÅLESUND - KONGESBERG

Koronas profil:

Hjertelig velkommen til Korona Consult.
Korona betyr krone og skal symbolisere "Det å sette kronen på verket", DVS. krone deg selv med kunnskap. Dette vil vi hjelpe deg med.

Mange elever under opplæring på skoler i dag ønsker ekstra støtte og veiledning i enkelte fag. Vi har lang erfaring med å veilede elever i matematikk, fysikk, kjemi, naturfag, statistikk, mekanikk, mikroøkonomi, geoteknikk, kalkulus og økonomi på alle nivåer.

Korona Consult ble etablert i år 2000. Korona betyr krone, og symboliserer det å krone seg selv med kunnskap.
Korona Consult spesialiserer seg på Total Kvalitets Ledelse (TKL) og kvalitetssikring i alle ledd.

Våre Veiledere har som mål å hjelpe hver enkelt elev til å oppnå forståelse for faget og høyne kunnskapsnivået. Eleven blir satt i fokus i et målrettet og trygt læremiljø med bruk av ny teknologi. Oppfølging og tilbakemelding skal være sentrale verktøy for å ivareta elevenes utvikling. Studieteknikk og evaluering er viktige redskap for å nå målene.

Våre Veiledere støtter og oppmuntrer hver enkelt elev til å oppnå den kunnskap og ferdighet som kreves for å løse de oppgaver som blir gitt til eksamen.
En dag med en dyktig lærer er bedre enn tusen dager grundig studium.


Husk at:
"GODT MILJØ GIR GOD LÆRING - GOD LÆRING GIR GODE RESULTATER"
Vårt motto:
"VEILEDNING ER VÅRT YRKE - LÆRETEKNIKK ER VÅR STYRKE"


Se på :
http://no.linkedin.com/pub/korona-consult-mattekurs-no/39/221/a91

V. K. Jamboo
Veileder

Adresse:
Gamlegrensa 2B, N-3747 Skien. Norge
Tlf.:
(47) 35522138
mobil:
(47) 911 74 832

E-postadresse:
korona@mattekurs.no
www.mattekurs.no

Copyright © 2000-2021 Korona Consult. All rights reserved. Org. Nr. : 978 663 478


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
In english:

Korona Consult

Korona Profile

Hearty welcome to Korona Consult.

Korona Consult was established in year 2000. Korona means crown and symbolizes crowning yourself with knowledge.

Korona Consult also specializes in Total Quality Management (TQM).
The Consult aims in helping you to attain greater heights in the subjects, maths, physics, chemistry and economics that you pursue with us. It also provides a conducive learning environment that integrates state of the art and interactive technology to meet your standards. We also provide occupational and learning techniques. You will acquire a suitable foundation in all related disciplines.

We support and encourage everyone who comes into this Consult.

In summary, you will develop a positive attitude towards learning, the ability to think clearly and communicate ideas successfully, and formulate problems and interpret a solution in context of the original problem.


V.K.Jamboo
Adm.Director


Address:
Gamle grensa 2b, N- 3747 Skien. Norway

Phone.: 47-35522138
cell phone: 47-911 74 832

Korona Consult

www.mattekurs.no
www.korona.no
E-mail: korona@mattekurs.no


Copyright ©2000-2021 Korona Consult. All rights reserved.
Org. nr. : 978 663 478

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 12:57


Du er ikke logget inn. (Logg inn)