Mattekurs.no


Sommerskole 2021 i Drammen sentrum
Mattekurs.no tilbyr tre typer sommerkurs i matematikk på små gruppe ( 2- 5) undervisning på Grønland, Drammen sentrum.

DET ER MULIG Å KJØPE ONLINE UNDERISNING OGSÅ

Sommerkurs 1: Grunnleggende matematikk 1P/2P og 10. klasse
Kurset innhold: Primærdelen av grunnskole pensum
 • Tall typer, partall, oddetal, primtall,l Negative tall, multiplisere og dividere med negative tall
 • Parenteser (hvordan løse opp og regne med parenteser)
 • Variabler og bokstavregning
 • De fire regne-artene (pluss, minus, gange og dele)
 • Potens og røtter (Bruk og regneregler)
 • Regnerekkefølge (Hva skal regnes ut først i større regnestykker) viktig
 • Brøk, ektebrøk, uekte brøk og brudden brøk
 • Likninger, uoppstilite likninger (omforming, likheter og ulikheter)
 • Lese formler og omforming av formler
 • Koordinater og koordinatsystemer
 • Grunnleggende funksjons-lære (første og andre grads funksjoner)
 • Geogebra

Kurset passer for: ungdomsskole elever, ønsker repetisjon, vg.skole elever P matte, ønsker å forberede seg
Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
De elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.
Pedagogikk: God felles tavleundervisning,god læreteknikk,formidlingsteknikk,kalkulator bruk/Geogebra,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.
Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.
Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Kursperiode:
uke 24: fra mandag 14.06 til torsdag 17.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakke
uke 25: fra mandag 21.06 til tordag 24.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 26: fra mandag 28.06 til torsdag 01.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag i fire dag dvs. 15 timer pakke
uke 27: fra mandag 05.07 til torsdag 08.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag  dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.06 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dag dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 30.07 til søndag 01.08 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 06.08 til søndag 08.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 13.08 til søndag 15.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 33: fra fredag 20.08 til søndag 22.08 og 5 timer pr.dag i tre dag ds. 15 timer pakke

Tid: fra kl. 09.00 til kl.13.00 / kl. 13.00 til kl.17.00/ kl. 17.00 til kl. 21.00 og tilpasser din tid
Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )
Meld deg på! Reg. skjema
Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
================================================================

Sommerkurs 2: Forberedende til matematikk 1T/S1
Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk 1T
 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning
 • Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Grunnleggende trigonometri, pytograssetning, sinus, cosinus og tangens
 • Mer trigonometri, enhetssirkel, sinus, cosinus og tanges i oppgaver
 • Logaritmer typer og ekspontial funksjoner
 • Geogebra


Kurset passer for: ønsker repetisjon, ønsker å forberede seg matte 1T/S1

Kursperiode:

uke 24: fra mandag 14.06 til torsdag 17.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakke
uke 25: fra mandag 21.06 til tordag 24.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 26: fra mandag 28.06 til torsdag 01.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag i fire dag dvs. 15 timer pakke
uke 27: fra mandag 05.07 til torsdag 08.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag  dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.06 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dag dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 30.07 til søndag 01.08 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 06.08 til søndag 08.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 13.08 til søndag 15.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke

uke 33: fra fredag 20.08 til søndag 22.08 og 5 timer pr.dag i tre dag ds. 15 timer pakke


Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.
Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/veda pedagogikk "


Tid: fra kl. 09.00 til kl.13.00/ kl. 13.00 til kl.17.00/kl. 17.00 til kl. 21.00 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på! Reg. skjema
Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

=================================================================


Sommerkurs 3: Forberedende til matematikk R1
Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk R1

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning, Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Algebra, polynomdivisjon, nullpunktssetning, naturlogaritme, logaritmesetninger, ekspontialfunksjoner
 • Vektor, basisvektor, vektorkoordinator, skalarprodukt, parallelle vektor,
 • Grenseverdi og derivasjon
 • Geometri
 • Geogebra


Kurset passer for: Ønsker repetisjon, ønsker å forberede seg til matte R1/R2

Kursperiode:

uke 24: fra mandag 14.06 til torsdag 17.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakke
uke 25: fra mandag 21.06 til tordag 24.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 26: fra mandag 28.06 til torsdag 01.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag i fire dag dvs. 15 timer pakke
uke 27: fra mandag 05.07 til torsdag 08.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag i fire dag  dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.06 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dag dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 30.07 til søndag 01.08 og 5 timer pr. dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 06.08 til søndag 08.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 13.08 til søndag 15.08 og 5 timer pr.dag i tre dag  dvs. 15 timer pakke

uke 33: fra fredag 20.08 til søndag 22.08 og 5 timer pr.dag i tre dag ds. 15 timer pakke

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.
Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "


Tid: fra kl. 09.00 til kl.13.00/ kl. 13.00 til kl.17.00/ kl 17.00 til kl. 21.00 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på! Reg. skjema
Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

Sist endret: Thursday, 21 January 2021, 10:40


Du er ikke logget inn. (Logg inn)