Mattekurs.no

Søndagsskole matematikk på alle nivåer i Oslo og  Drammen sentrum - høst og vår 2021Info.møte: Søndag 17.01.2021, kl. 10.00. Avtal tid hvis ikke passer for Dere.

Adr.: Nedre Skøyen vei 11 ved tog statsjonen


SØNDASSKOLEN I MATEMATIKK OG REALFAG
-
gir Dere garantert kunnskap innen matematikk
på 1P, 2P, 1T, 2T, R1,S1, R2, S2 og realfag på videregående skole.
Det er en ny- og bedre måte å lære på matematikk og realfag.


KURS MED FAG KODE:
Matematikk alle nivåer
Fysikk og kjemi alle nivåer
MAT1011 Matematikk 1P
REA3004 Fysikk 1
MAT1015 Matematikk 2P og 2P-Y
REA3006 Fysikk 2(M)*
MAT1013 Matematikk 1T
REA3005 Fysikk 2(S)*
MAT1017 matematikk 2T
REA3011 Kjemi 1
REA3022 Matematikk R1
REA3012 Kjemi 2(S)*
REA3024 Matematikk R2*
REA3013 Kjemi 2(M)*
REA3026 Matematikk S1
NAT1002 Naturfag
REA3028 Matematikk S2*
NAT1003 Naturfag påbygg
Matematikk kombi R1+R2**
Matematikk S1+S2**
Matematikk kombi 1T+R1+R2 ***
*- faglig sett er en dypere innsikt i coaching


Ifølge Harvard-professor Howard Gardner har alle mennesker ni intelligenser:
  1. Språklig intelligens
  2. Logisk/matematisk intelligens +
  3. Romlig intelligens
  4. Kroppslig/kinestetisk intelligens
  5. Musikalsk intelligens
  6. Sosial intelligens
  7. Intrapersonlig intelligens
  8. Naturalistisk intelligens
  9. Eksistensiell intelligensVi hjelper deg å bli bedre den logisk/ matematisk intelligens

MÅLGRUPPE / DELTAKER:Alle, Elever som går på skolen, Privatister,
eller ønsker å få en bedre karakterer
KURSBESKRIVELSE:Kurset baseres på etter læreplanen i matematikk og realfag , se www.udir.no
ANTALL OG SMÅ GRUPPER: Begrenset 2-4 elever pr. gruppe pr. fag
FORKUNNSKAPER: Må ha 10. klasse matematikk på ung.skole eller må har forkurs i matematikk 10 timer
UNDERVISNINGSFORM:
TAVLE UNDERVISNING
Teori undervisning og oppgaveløsning med veileder og effektiv.
VARIGHET:

VÅR: uke 2-uke 20 HØST: uke 33-uke 50

DATO FOR SØNDAG UNDERVISNING:
1.   U.
2.   U.
3.   U.
4.   U.
5.   U.
6.   U.
7.   U.
8.   U.
9.   U.
10. U.
11. U.
12. U.
13. U.
14. U.
15. U.
16. U.

10 - 20 søndager og 2-4 timer pr. gang.
Gr.1A: kl.10.00 -kl. kl.13.00
Gr.2B: kl.13.00 -kl.16.00
Gr.3C: kl.16.30-kl.19.30
Gr.4D: kl.19.30 -kl. 22.30
Det blir mange grupper i sammetidsintervallet og du kan velge hvilke søndag og tidsrom som passer for deg og ønskede fag
LÆREMIDLER: Matematikk bok, kalkulator, Pc med geogebra og skrive saker
ORGANASERING OG VEILEDNING: Veldig god læreforutsetninger,
" FRESH TEACHING - CA. 95% FORSTÅELSE TIL STEDET, IKKE HJEMME", lær å lære selv, vekst og læring,
god lære teknikk, kalkulator bruk, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.
TEKNISK KRAV:Pc kunnskap må ha
ONLINE STØTTE:Avtal med veileder hvis ønsker det
FRIST: Fortløpende
EKSAMEN: Meld deg opp til privatisteksamen i høst eller vår, se www.privatistweb.no
SØNDAGSSKOLE PRIS: Pakkepris fra kr. 12500,-
VELKOMMEN TIL SØNDASSKOLE I OSLO/SKØYEN OG DRAMMEN
The learning, which a man has acquired in one birth, will yield him pleasure during seven births.
Learning is the true imperishable riches; all other things are not riches.
The learned make each land their own, in every city find a home.

ANTALL SØNDAGSSKOLE SAMLINGER /WORK SHOP OG DATOER: Det blir annen hver søndag i Oslo/Skøyen/Drammen Sentrum. se på søndagsplanen i forhold til ukene
MELD DEG PÅ !
Reg.skjema klikk HER
GODE TILBAKEMELDINGER: Fra mobil, sms, e-post " teknisk bevis " klikk HER

VEILEDER: JAMBO KANDIAH, MOBIL: 91174832
E-mail: korona@mattekurs.no eller skype navn: mattekurs.no
Bestill  veiledningstimen hvis du trenger mer info. om søndagsskolen i Oslo eller Drammen via skype.
Sist endret: Monday, 28 December 2020, 13:04


Du er ikke logget inn. (Logg inn)