Mattekurs.noMattekurs.no tilbyr tre  typer sommerkurs i matematikk på små gruppe ( 2- 5) undervisning i Kongsberg sentrum

Sommerkurs 1: Grunnleggende matematikk

Kurset innhold: Primærdelen av grunnskole pensum
 • Tall typer, partall, oddetal, primtall,l Negative tall, multiplisere og dividere med negative tall
 • Parenteser (hvordan løse opp og regne med parenteser)
 •  Variabler og bokstavregning
 • De fire regne-artene (pluss, minus, gange og dele)
 • Potens og røtter (Bruk og regneregler)
 • Regnerekkefølge (Hva skal regnes ut først i større regnestykker) viktig
 • Brøk, ektebrøk, uekte brøk og brudden brøk
 • Likninger, uoppstilite likninger (omforming, likheter og ulikheter)
 • Lese formler og omforming av formler
 • Koordinater og koordinatsystemer
 • Grunnleggende funksjons-lære (første og andre grads funksjoner)
 • Geogebra

Kurset passer for: ungdomsskole elever, ønsker repetisjon, vg.skole elever P matte, ønsker å  forberede seg

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.
Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Kursperiode:
uke 25: fra mandag 15.06 til torsdag 18.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 26: fra mandag 22.06 til tordag 25.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 27: fra mandag 29.06 til torsdag 02.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra mandag 06.07 til torsdag 09.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 17.07 til søndag 19.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 24.07 til søndag 26.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 31.07 til søndag 02.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 07.08 til søndag 09.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke
uke 33: fra fredag 14.08 til søndag 16.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke


          
Tid: Fra kl. 09.00 til kl.13.00, kl. 13.00 til kl.17.00  og tilpasser din tid                   

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på!  Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
================================================================


Sommerkurs 2: Forberedende til matematikk 1T/S1

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk 1T

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning
 • Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Grunnleggende trigonometri, pytograssetning, sinus, cosinus og tangens
 • Mer trigonometri, enhetssirkel, sinus, cosinus og tanges i oppgaver
 • Logaritmer typer og ekspontial funksjoner
 • Geogebra


Kurset passer for: ønsker repetisjon,  ønsker å  forberede seg matte 1T/S1

Kursperiode:

 uke 25: fra mandag 15.06 til torsdag 18.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 26: fra mandag 22.06 til tordag 25.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 27: fra mandag 29.06 til torsdag 02.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra mandag 06.07 til torsdag 09.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 17.07 til søndag 19.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 24.07 til søndag 26.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 31.07 til søndag 02.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 07.08 til søndag 09.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke
uke 33: fra fredag 14.08 til søndag 16.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke


 Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/veda pedagogikk "

Tid: Fra kl. 13.00 til kl.17.00,   og tilpasser din tid

 Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )     

Meld deg på! 
Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

=================================================================


Sommerkurs 3: Forberedende til matematikk R1

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk R1

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning, Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Algebra, polynomdivisjon, nullpunktssetning, naturlogaritme, logaritmesetninger, ekspontialfunksjoner
 • Vektor, basisvektor, vektorkoordinator, skalarprodukt, parallelle vektor,
 • Grenseverdi og derivasjon
 • Geometri
 • Geogebra


Kurset passer for: Ønsker repetisjon, ønsker å  forberede seg til matte R1

Kursperiode:

uke 25: fra mandag 15.06 til torsdag 18.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 26: fra mandag 22.06 til tordag 25.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkel
uke 27: fra mandag 29.06 til torsdag 02.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 28: fra mandag 06.07 til torsdag 09.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 29: fra fredag 17.07 til søndag 19.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakke
uke 30: fra fredag 24.07 til søndag 26.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakke
uke 31: fra fredag 31.07 til søndag 02.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakke
uke 32: fra fredag 07.08 til søndag 09.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke
uke 33: fra fredag 14.08 til søndag 16.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke

                  

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Tid: Fra kl. 17.00 til kl.21.00 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på! 
Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no


Sist endret: Tuesday, 16 June 2020, 17:26


Du er ikke logget inn. (Logg inn)