Mattekurs.noMattekurs.no tilbyr tre  typer sommerkurs i matematikk på små gruppe ( 2- 5) undervisning i Kongsberg sentrum

Sommerkurs 1: Grunnleggende matematikk

Kurset innhold: Primærdelen av grunnskole pensum
 • Tall typer, partall, oddetal, primtall,l Negative tall, multiplisere og dividere med negative tall
 • Parenteser (hvordan løse opp og regne med parenteser)
 •  Variabler og bokstavregning
 • De fire regne-artene (pluss, minus, gange og dele)
 • Potens og røtter (Bruk og regneregler)
 • Regnerekkefølge (Hva skal regnes ut først i større regnestykker) viktig
 • Brøk, ektebrøk, uekte brøk og brudden brøk
 • Likninger, uoppstilite likninger (omforming, likheter og ulikheter)
 • Lese formler og omforming av formler
 • Koordinater og koordinatsystemer
 • Grunnleggende funksjons-lære (første og andre grads funksjoner)
 • Geogebra

Kurset passer for: ungdomsskole elever, ønsker repetisjon, vg.skole elever P matte, ønsker å  forberede seg

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.
Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Kursperiode:
                     uke 25: fra mandag 18.06  til torsdag 21.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 26: fra mandag 25.06 til onsdag 28.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 27: fra mandag 02.07 til onsdag 05.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 28: fra mandag 09.07 til onsdag 12.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 29: fra fredag 20.07 til søndag 22.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsnin
                     uke 30: fra fredag 27.07 til søndag 29.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 31: fra fredag 03.07. til søndag 05.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 32: fra fredag 10.08 til søndag 12.08 og 5 timer pr.dag, dvs.15 timer pakkeløsninger

                     uke 33:  fra fredag 17.08 til søndag 19.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke

Tid:T fra kl. 09.00 til kl.13.00, kl. 13.00 til kl.17.00  og tilpasser din tid                   

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på!  Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
================================================================


Sommerkurs 2: Forberedende til matematikk 1T/S1

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk 1T

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning
 • Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Grunnleggende trigonometri, pytograssetning, sinus, cosinus og tangens
 • Mer trigonometri, enhetssirkel, sinus, cosinus og tanges i oppgaver
 • Logaritmer typer og ekspontial funksjoner
 • Geogebra


Kurset passer for: ønsker repetisjon,  ønsker å  forberede seg matte 1T/S1

Kursperiode:
                     uke 25: fra mandag 18.06  til torsdag 21.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 26: fra mandag 25.06 til onsdag 28.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 27: fra mandag 02.07 til onsdag 05.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 28: fra mandag 09.07 til onsdag 12.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 29: fra fredag 20.07 til søndag 22.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 30: fra fredag 27.07 til søndag 29.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 31: fra fredag 03.07. til søndag 05.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 32: fra fredag 10.08 til søndag 12.08 og 5 timer pr.dag, dvs.15 timer pakkeløsning

                     uke 33:  fra fredag 17.08 til søndag 19.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakkeOrganisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/veda pedagogikk "

Tid: Fra kl. 13.00 til kl.17.00,   og tilpasser din tid

 Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )     

Meld deg på!  Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

=================================================================


Sommerkurs 3: Forberedende til matematikk R1

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk R1

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning, Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Algebra, polynomdivisjon, nullpunktssetning, naturlogaritme, logaritmesetninger, ekspontialfunksjoner
 • Vektor, basisvektor, vektorkoordinator, skalarprodukt, parallelle vektor,
 • Grenseverdi og derivasjon
 • Geometri
 • Geogebra


Kurset passer for: Ønsker repetisjon, ønsker å  forberede seg til matte R1

Kursperiode:
                     uke 25: fra mandag 18.06  til torsdag 21.06 og 3t.+ 45 min.timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 26: fra mandag 25.06 til onsdag 28.06 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 27: fra mandag 02.07 til onsdag 05.07 og 3t.+ 45 min timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 28: fra mandag 09.07 til onsdag 12.07 og 3t.+ 45 min. timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 29: fra fredag 20.07 til søndag 22.06 og 5 timer pr. dag, dvs. 15 timer pakkeløsnin
                     uke 30: fra fredag 27.07 til søndag 29.07 og 5 timer pr.dag, dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 31: fra fredag 03.07. til søndag 05.08 og 5 timer pr. dag , dvs. 15 timer pakkeløsning
                     uke 32: fra fredag 10.08 til søndag 12.08 og 5 timer pr.dag, dvs.15 timer pakkeløsninger

 uke 33:  fra fredag 17.08 til søndag 19.08 og 5 timer pr.dag og dvs. 15 timer pakke

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer  noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Tid: Fra kl. 17.00 til kl.21.00 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 5990,- ( 15 timer )

Meld deg på!  Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no


Sist endret: Wednesday, 8 August 2018, 21:01


Du er ikke logget inn. (Logg inn)