Mattekurs.no

VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER

dog

KORONA CONSULT MATTEKURS.NO HOME PAGE
Pakke løsning
og sted
VIDEREGÅENDE SKOLE 2 ÅRVIDEREGÅENDE SKOLE 3 ÅR
Matematikk Rep.kurs
Matematikk R1 (REA3022)
Matematikk S1(REA3026)
Matematikk R2 (REA3024)
 Matematikk S2 (REA3028)
Matematikk kombi kurs R1+R2
PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
15g.3t. (45 timer)
Pris: fra kr. 16500,-
Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Meld deg på!
Klikk HER
Pedagogiske metoder, veiledning og organisering: God tavleundervisning, god
læreteknikk,formidlingsteknikk,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder

Karaktergranti med valg av riktig pakkeløsninger
Hoved punkter: Plassverdisystemet et tallinje: Brøk, desimaltall og prosent: Skriftlig regning, hoderegning, overslagsregning og lommeregner: Regneark: Oppstilling, beregninger, argumentere: Enkle geometriske mønter og tallmønster: Geometri:R1 bygges på matematikk T1. Det er krav for opptak til studier f.eks. medisin, veterinær, teknologi, ingeniør fag og noen økonomisk fag. Faget legge vekt på viderefører de emnene,  algebra, potenser, prosent, eksponentiell vekst, logaritmer, geometri og i tillegg til vektorregning, funksjonslære, sannsynlighet og kombinatorikk og derivasjonsregler samt bruk av digitale hjelpemiddel.Det bygges på matematikk 1P +2P og matematikk S1+S2 tilsvarer matematikk R1 . Faget legger vekt på viderefører de emnene tall og algebra, potenser, prosent, vekstfaktor, logaritmer og i tillegg til sannsynlighet og kominatorikk, lineær optimering og funksjoner samt bruk av digitale hjelpemiddel.Det bygges på matematikk T1 og R1 og går over til matematikk R2. Derfor må du ha veldig godt grunnlag i T1 og R1. Det er obligatorisk fag for deg som ønsker å studere til ingeniør utdanning. Faget går ut på de emnene, algebra, geometri, trigonometri, vektor,  derivasjon, intergarsjon og differensiallikning samt bruk av digitale hjelpemiddel.
Det bygges på matematikk P1 og P2 og fokuserer på følgende hovedområder algebra, polynomdivisjon, økonomi funksjoner, derivasjon, rekker, statistikk og normalfodeling.
Matematikk for realfag (R1 + R2) gir grunnlag for å fortsette med realfaglige/teknologiske studier på universitet eller høgskole etter videregående.
ONLINE UNDERVISNING PAKKE (15g.3t.) Pris: fra 16500,-

Karaktergaranti med valg av riktig pakkeløsninger
 
Pedagogiske metoder, veiledning og organisering:
Undervisningen er direkte via online kurs/støtte streamer og gjort tilgjengelig på Internett. Du kan se undervisningstimene / forelesningene på egen PC-skjerm, og du vil ha tilgang til timene fram til eksamen.
Kontakt: 911 74 832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
Klikk HER
Undervisningen er direkte via online
Undervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via online
--------------- VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER

 

KORONA CONSULT MATTEKURS.NO HOME PAGE Veiledning - Privatopplæring - Online opplæring - Nettkurs i Skien, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Kongsberg, Ålesund, Grimstad, Kristiansand...... " Læreteknikk er vår styrke" Gode tilbakemeldinger i tekniske måte - Kontakt mobil: 911 74 832 eller E-mail: korona@mattekurs.no

Pakke løsning
og sted
VIDEREGÅENDE SKOLE
VIDEREGÅENDE SKOLE
Kombi kurs Matematikk S1+S2
Ingeniør Matematikk pakke T+R1+R2
Karakterklasse Matematikk R1
Karakterklasse Matematikk R2
Matematikk
Matematikk kombi kurs

PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
15g.3t. (45 timer)
Pris: fra kr. 17500 ,-
Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Pedagogiske metoder, veiledning og organisering: God tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder,

Karaktergaranti
Meld deg på!
Klikk HER
Det bygges på matematikk 1P +2P og matematikk S1+S2 tilsvarer matematikk R1 . Faget legger vekt på viderefører de emnene tall og algebra, potenser, prosent, vekstfaktor, logaritmer og i tillegg til sannsynlighet og kominatorikk, lineær optimering og funksjoner samt bruk av digitale hjelpemiddel.Det bygges på matematikk 1T, R1 og R2 , dvs. hoved punktene er trigonometri, vektor, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger
Det er krav for opptak til studier f.eks. medisin, veterinær, teknologi, ingeniør fag og noen økonomisk fag. Faget legge vekt på viderefører de emnene,  algebra, potenser, prosent, eksponentiell vekst, logaritmer, geometri og i tillegg til vektorregning, funksjonslære, sannsynlighet og kombinatorikk og derivasjonsregler samt bruk av digitale hjelpemiddel.Du må ha karakteren 4 i matematikk R1, R2 for kommer inn til NTNU og noen andre høgskoler og universiteter.
Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.
ONLINE UNDERVISNING PAKKE (22g.2t.) Pris: fra 16500,-
Karaktergaranti med valg av riktig pakkeløsninger
Pedagogiske metoder, veiledning og organisering: E- whiteboard tavle undervisningen er direkte via online kurs/støtte streamer og gjort tilgjengelig på Internett. Du kan se undervisningstimene / forelesningene på egen PC-skjerm, og du vil ha tilgang til timene fram til eksamen.
Kontakt: 911 74 832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
Klikk HER
Undervisningen er direkte via online Kontakt:
Undervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via onlineUndervisnigen er direkte via online

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 19:06


Du er ikke logget inn. (Logg inn)