Mattekurs.no

VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER Veiledning - Privatopplæring - Online opplæring - Nettkurs i Skien, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Kongsberg, Ålesund, Grimstad, Kristiansand...... " Læreteknikk er vår styrke" Gode tilbakemeldinger i tekniske måte - Kontakt mobil: 911 74 832 eller E-mail: korona@mattekurs.no

<
Pakke løsning
og sted
Matematikk, naturfag og engelsk 
5, 6 og 7 klasse
Matematikk, naturfag og engelsk 8. klasse
Matematikk, naturfag og engelsk 9.klasse
Matematikk, naturfag og engelsk 10.klasse
Matematikk
5,6 og 7 klasse
Naturfag 5, 6 og 7 klasse
Engelsk 5, 6 og 7 klasse
Matematikk
8 klass
Naturfag 8 klasse
Engelsk 8 klasse
Matematikk 9 klasse
Naturfag 9 klasse
Engelsk 9 klasse
Matematikk 10 klasse
Naturfag 10 klasse
Engelsk 10 klasse
PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
12g.2t. (24 timer)
Pris: fra kr. 9900,-
Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Pris: fra kr. 10900,-
Meld deg på!
Klikk HER
Hoved punkter: Plassverdisystemet et tallinje: Brøk, desimaltall og prosent: Skriftlig regning, hoderegning, overslagsregning og lommeregner: Regneark: Oppstilling, beregninger, argumentere: Enkle geometriske mønter og tallmønster: Geometri:
------------------
 Def. primtall, addere og subtrahere brøker,
utvide og forkorte brøker og forholdr, funksjoner, økonomi, praktiske oppgaver med å finne antall kombinasjoner, proporsjonalitet, i forholdsregning i praktiske sammenhenger, regneark og lage formler, stille opp forklare, regninger fremgangsmåter og argumentere for løsningsmetode, tallmønster, figurtall og desimaltall:
----------

Algebra:
Likninger, ulikheter og problemløsninger:
Geometri i planet og Konstruksjon:
Økonomi:
Målinger og beregninger:
Sannsynlighet og likninger med to ukjente:
geometri i kunsten:
------
Grunnstoffer og periodesystem: Kjemiske reaksjoner og egenskaper til stoffer:
Lys, syn og farge:
Elektrisitet:
Teknologi og design:
mmer etter hvert.Hoved punkter: Forstå plassverdisystemet fra heletall og desimaltall, fra tusendeler til millioner: Def. primtall : Addere og subtrahere brøker med fellesnevner : Utvide og forkorte brøker og forholdr: Funksjoner: Økonomi: Praktiske oppgaver med å finne antall kombinasjoner: Proporsjonalitet i/forholdsregning i praktiske sammenhenger: Regneark og lage formler og hvordan bruker : Stille opp forklare beregninger og fremgangsmåtr og argumentere for løsningsmetode, tallmønster, figurtall og desimaltall:Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Hoved punkter: Tall og algebra: Geometri:
Sannsynlighet og statistikk:
Måling og beregninger:
Funksjoner:
Økonomi:
Grunnstoffer og periodesystem: Kjemiske reaksjoner og egenskaper til stoffer:
Lys, syn og farge:
Elektrisitet:
Teknologi og design:
Elektronisk kommunikasjon:
Nervesystemet:
Hormonsystemet:
Puberteten, sex og samliv:

Hoved punkter:
Tall og tallmønster:
Algebra:
Likninger, ulikheter og problemløsninger:
Geometri i planet og Konstruksjon:
Økonomi:
Målinger og beregninger:
Sannsynlighet og likninger med to ukjente:
geometri i kunsten:

Kommer etter hvert.

ONLINE UNDERVISNING PAKKE (12g.2t.)
Kontakt: 91174832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Pris: kr. 10900,-
Meld deg på !
Klikk HER
Undervisningen er direkte via online
Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 16:46


Du er ikke logget inn. (Logg inn)