Mattekurs.no

  VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER

dog

KORONA CONSULT MATTEKURS.NO HOME PAGE
Pakke løsning
og sted
VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRVIDEREGÅENDE SKOLE 2 ÅR
Matematikk basicMatematikk 1P (MAT1011)Matematikk 1P-YMatematikk 2P (MAT1015)
Matematikk 2P-Y(MAT1005)Matematikk kombi kurs 1P+2P
PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
10g.3t. (30 timer)

Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Pris: fra kr. 14500,-
Meld deg på!
Klikk HER

Hoved punkter: Plassverdisystemet et tallinje: Brøk, desimaltall og prosent: Skriftlig regning, hoderegning, overslagsregning og lommeregner: Regneark: Oppstilling, beregninger, argumentere: Enkle geometriske mønter og tallmønster: Geometri:Faget er et minstekrav for å få den generelle studiekompetanse sammen med matematikk 2P og legger vekt på praktiske matematikk. De viktigste emnene i faget er tall og algebra, prosent, geometri, økonomi, indeksregning, rette linjer, funksjoner og sannsynligheter samt bruk av digitale hjelemiddel.
Det bygges på matematikk 1P og går over til yrkesfag matematikk 1P-Y. Faget legge vekt på utvidelsen av yrkes rettet matematikk.
Det må Du ha for å få generelle studiekompetanse samt matematikk 1P. Faget legge vekt på tall og algebra, potenser, prosent, eksponentiell vekst, sannsynlighet, kombinatorikk, statistikk, kultur og matematiske modeler samt bruk av digitale hjelpemiddel.
Det bygges på matematikk 1P-Y som har tatt yrkesfag matematikk 1P-Y og må ha for å få generelle studiekompetanse. Faget legger vekt på tall og algebra, potenser, prosent, vekstfaktorrer, sannsynlighet, statistikk og funksjoner samt bruk av digitale hjelpemiddel.
Kombi pakke matte P1 og P2 dekker minstekravet for matematikk i generelle studiekompetanse og lærer matematik P1 og går over til matematikk P2. Se på viktige emner matte 1P og 2P
ONLINE UNDERVISNING PAKKE (15g.2t.)
Kontakt: 91174832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Pris: fra 9900,-
Meld deg på !
Klikk HER
Undervisningen er direkte via online
Undervisnigen er direkte via online
Undervisningen er direkte via online
Undervisningen er direkte via onlineUndervisningen er direkte via onlineUndervisningen er direkte via online


VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER
 Veiledning - Privatopplæring - Online opplæring - Nettkurs i Skien, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Kongsberg, Ålesund, Grimstad, Kristiansand...... ca.95% av undervisningen forstås tilstede, ikke hjemme " Læreteknikk er vår styrke" Gode tilbakemeldinger i tekniske måte - Kontakt mobil: 911 74 832 eller E-mail: korona@mattekurs.no

Pakke løsning
og sted
VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRVIDEREGÅENDE SKOLE 2 ÅR
Matematikk basicMatematikk 1T (MAT1013)Matematikk 2T (MAT1017)
Matematikk R1 (REA3022)
Matematikk S1 (REA3026)Kombi kurs Matematikk 1T+2T 
PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
10g.3t. (30 timer)

Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Pris: fra kr. 14500,-
Meld deg på!
Klikk HER

Hoved punkter: Plassverdisystemet et tallinje: Brøk, desimaltall og prosent: Skriftlig regning, hoderegning, overslagsregning og lommeregner: Regneark: Oppstilling, beregninger, argumentere: Enkle geometriske mønter og tallmønster: Geometri:Faget er et minstekrav for å få den generelle studiekompetanse sammen med matematikk 2T og legger vekt på teoretisk  matematikk. De viktigste emnene i faget er tall og algebra, prosent, geometri, rette linjer, funksjoner og sannsynlighet og kombinatorikk, kultur og modellering samt bruk av digitale hjelemiddel.
Matematikk 2T er minstekrav for å få den generelle studiekompetanse sammen med matematikk 1T og legger vekt på vektorer, sannsynlighet og modellering og bevis
Det er krav for opptak til studier f.eks. medisin, veterinær, teknologi, ingeniør fag og noen økonomisk fag. Faget legge vekt på viderefører de emnene,  algebra, potenser, prosent, eksponentiell vekst, logaritmer, geometri og i tillegg til vektorregning, funksjonslære, sannsynlighet og kombinatorikk og derivasjonsregler samt bruk av digitale hjelpemiddel.
Det bygges på matematikk 1P +2P og matematikk S1+S2 tilsvarer matematikk R1 . Faget legger vekt på viderefører de emnene tall og algebra, potenser, prosent, vekstfaktor, logaritmer og i tillegg til sannsynlighet og kominatorikk, lineær optimering og funksjoner samt bruk av digitale hjelpemiddel.
Kombi pakke matte 1T og 2T dekker minstekravet for matematikk i generelle studiekompetanse og lærer matematik 1T og går over til matematikk T2. Se på viktige emner matte 1T og 2T
ONLINE UNDERVISNING PAKKE (15g.2t.)
Kontakt: 91174832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Pris: fra 12500,-
Meld deg på !
Klikk HER
Undervisningen er direkte via online
Undervisnigen er direkte via online
Undervisningen er direkte via online
Undervisningen er direkte via onlineUndervisningen er direkte via onlineUndervisningen er direkte via online

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 19:06


Du er ikke logget inn. (Logg inn)