Mattekurs.no

VIDEREGÅENDE SKOLE FAGOMRÅDER - ALLE NIVÅER <
Pakke løsning eller Online undervisning
og sted
Matematikk og økonomi
Økonomi og finans
Økonomi

Matematikk rep.kurs før økonomifaget
Bedriftsøkonomi
Finans og økonomistyring 1
Økonomistyring 2

Finans og investering 1
Finans og investering 2Mikroøkonomi Makroøkonomi
ØkonometriKurs bestilling
SOMMERKURSFERIEKURS -HØSTFERIE KURS
PRIVAT UNDERVISNING PAKKE
10g.3t. (30 timer)
Pris: fra kr. 14500,- pr.fag
Skien Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Bergen Trondheim Ålesund
Meld deg på!
Klikk HER
Tall og regnerekke følge, brøk, desimaltall, prosent, regning, hoderegning, Oppstilling, beregninger, likninger, potensregel, linærelikninger, graf, derivasjon, partielle derivasjon.
Ant.timer: 6 t.
Pris: kr.1990,-
Det består av grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper, teorier, metoder og modeller og studentene skal få trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder 
Det går ut på bedriftsøkonomiske fagområder, dvs. inntekt- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll  og finans og investeringsanalyse, dvs. finansregnskap og regnskapanalyse
Det går ut på bedriftsøkonomiske fagfelt dvs. økonomistyring, inntekts- og kostnadsanalyse, driftsregnskap, budsjettering og kontroll og finans fagfelt dvs. investering og finansiering; finansregnskap og regnskapsanalyse.
Kommer etter hvert.Det går ut på  finans fagfelt dvs. investering og finansiering; finansregnskap og regnskapsanalyse

Det handler om hvordan markeder og økonomiske institusjoner funkerer, prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder og analyseres prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt samt drøftes for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping.

Det handler om et lands økonomi, vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien og hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt.
Kommer etter hvert.Det er mulig å bestille de ferdig kursoppleggene, modul og emenene f.eks. sannsynlighetsregning, geometri, vektor, derivasjon, integrasjon osv...
Vi skredddersyr også opplegg som dekker den enkelte bestillers behov. Arrangeres på bestilling fra privat, smågrupper, bedrifter, kommuner over hele landet. Kursene er i utganspunktet av 5-30 timers varighet, avhengige av dere selv ønsker.
Kommer etter hvert.Kommer etter hvert.
ONLINE UNDERVISNING PAKKE (10g.3t.) Pris: fra 14500,- pr. fag
Meld deg på!
Klikk HER
Kontakt: 911 74 832 el. E-mail: korona@mattekurs.no
Undervisningen er direkte via online
Undervisningen er direkte via online Undervisningen er direkte via online
Undervisningen er direkte via online Kommer etter hvert.Undervisningen er direkte via online Undervisningen er direkte via online Undervisningen er direkte via online Kommer etter hvert.Undervisningen er direkte via onlineKommer etter hvert.Kommer etter hvert.

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 19:05


Du er ikke logget inn. (Logg inn)