Mattekurs.no

ONLINE UNDERVISNING - EMNE BASERT KURS

Privatundervisning - En til En
Ungdomsskole - Vg.skole - Høgskole

Pedagogiske metoder, veiledning og organisering: God E-whiteboard tavleundervisning med online, god
læreteknikk,formidlingsteknikk,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.

Emner: Du kan velge et emne i matematikk, fysikk, kjemi, mikroøkonomi ..

f.eks. Basic matte , trigonometri , derivasjon, integrasjon, ..osv. og du kan velge selv hvilke emne du trenger.

Hva du trenger: Pc og internett

Prøve time:  Ja,  kr. 400,- kr. time

Kurs/støtte start: Fortløpende

Hva

Online undervisning - emne basert kurs/støtte i realfagene vg.skole
- Kurs i Kjemi 1,Kjemi 2,Fysikk 1, Fysikk 2, Matte P,T,2P,2T,R1,R2,S1,S2
Pris: fra kr. 2000,- pr. emne avhengige av faget
NårKurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt må avtales
MålgruppePrivatist,elever,alle
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!


Hva:

Online undervisning / støtte i høg.skole/univ. nivå
- Kurs i matematikk,fysikk,kjemi,statistikk,mekanikk,mikro,
og kalkulus
Pris: fra kr.2500,- pr. emne
Hva:Online kurs i medikamentregning
Pris: kr. 1500,- pr. emne

Når:Kurs start: Fortløpende
Påmeldinsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt: må avtales
Målgruppe:Privatist,elev, student, alle
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!


Hva:

Online undervisning /støtte i matematikk,naturfag og engelsk for 8,9,10.klasse
Pris: fra kr. 2000,- pr. emne
Ant.timer:

Når:Kursstart : Fortløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt: må avtales
Målgruppe:Ungd.skole elever, alle
KontaktpersonJamboo Kandiah mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no


Hva:

Online undervisning /støtte i basic matematikk kurs
Pris: Fra kr. 4500,- inkl. kurshefte
Ant.timer: 10
Når:Kursstart: Førtløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt: Avtales

Målgruppe:Alle
KontaktpersonJamboo Kandiah mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på

Meld deg på!
Mobil: 911 74 832 eller e-post: korona@mattekurs.no

Reg.skjema


Alle kurs/støtte retter seg mot offentlig eksamen.

Vi har mange fornøyde studenter og god tilbakemeldinger, klikk linken under.

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 16:51


Du er ikke logget inn. (Logg inn)