Mattekurs.no

Sommerskolen 2018 i Oslo sentrum

Hvorfor sommerskole?

Først og fremst skal den holde ved like og forsterke elevenes muligheter til å øke matematikk og realfag ferdigheter.

Pr.idag vil mange trenger forkurs i matte og realfag kunnsskap før skolen starter til høsten 2018. pga. faktisk mangler grunnleggende matte og realfag ferdigheter

Vi hadde kjempe suksessen "Sommerskolen 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017".

Veiledning og organisering: God felles tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,kalkulator bruk/Geogebra,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.

Små gruppe: 2-4 elever/ studenter

Klasseundervisning - Onlineundervisning

Uke dager - Weekend

Adr.: Møller gate 23, Oslo sentrum, v/younstorget

 Undervisningsopplegget er faktisk anneledes pedagogikk og innfallsvinkel. Se på tilbakemeldinger og evalueringer under denne linken:

http://www.mattekurs.no/system/mod/resource/view.php?id=293

Vi kjører FORKURS til Ung.skole, VG. skole og høyere nivå.

 • Matematikk grunnleggende   - Ung.skole 8, 9 10 klasse(1 - uker - 15 timer)
 • Engelsk - ung.skole 8, 9  og 10 klasse - 15 timer
 • Engelsk - vg.skole nivå - 15 timer
 • Matematikk basic - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1P eller 2P - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1T - VG1 (1 uke - 15 time eller weekend) 
 • Matematikk R1/S1 - VG2 (1-uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk R2/S2 - VG3 (1 uke - 15 timer eller weekend)
 • Naturfag 1NA - 15 timer
 • Fysikk 1 VG2 - (1-uke - 15 time eller weekend)
 • Kjemi 1 VG2 - (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk på høgkole/univ. nivå ( 1-3 uke - 20 timer eller weekend)
 • Mikroøkonomi med matematikk høgskole/univ. nivå (1-3 uke- 20 timer)
 • Mikroøkonomi høgskole
 • Mikroøkonomi universitet
 • Statistikk 1 høgskole/univ. nivå (1-3 uke-20 timer)
 • Medikamentregning Høgskole nivå (1-2 uke - 15 timer)
 • Mekanikk høgskole


SOMMERSKOLEN  FRA UKE NR. 26- 33 FRA MANDAG TIL TORSDAG - SMÅ KLASSE ( 2-4) UNDERVISNING ELLER  ONLINE UNDERVISNING

UKE 26: Fra mandag 25.06.2018 til torsdag 28.06.2018

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 25.06.2018  kl.13.00 til  torsdag 28.06.2018 kl. 16.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra mandag 25.06.2018 til torsdag 28.06.2018, kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra mandag 25.06.2018 til torsdag 28.06.2018, kl. 09.00 -kl. 12.45, dvs. 3 t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs  R1/R2/S2, starter fra mandag 25.06.2018 til fredag 28.06.2018, kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3 t.+45 min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA MANDAG 25.06.2018 TIL TORSDAG 28.08.2018, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t + 45min.  pr.dag  i fire dager ( 15 timer)


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA MANDAG 25.06.2018 TIL TORSEDAG 28.06.2018, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.00, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 27: Fra mandag 02.07.2018 til torsdag 05.07.2018

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 02.07, kl.9.00 til torsdag 05.07 kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter mandag 02.08 fra kl.09.00 til torsdag 05.07, kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter mandag 02.07 fra kl.16.30 til torsdag 05.07 kl. 20.15, dvs. 3t. +45min pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA mandag 02.07 KL. 18.00 TIL torsdag 05.07 KL. 21.45 DVS. 3t.+45min.pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER  FRA mandag 02.07 til torsdag 05.07 KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 28: Fra mandag 09..07.2018 til torsdag 12.07.2018  

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra  kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra  kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 starter fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2 FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2 STARTER FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min.  TIMER PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 29: Fra mandag 16.07.2018 til torsdag 19.07.2018

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 30: Fra mandag 23.07.2018 til torsdag 26.07.2018

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

E-mail: korona@mattekurs.no

mobil: 911 74 832

REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 31: Fra mandag 30.07.2018 til torsdag 02.08.2018

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 32: Fra mandag 06.08.2018 til torsdag 09.08.2018

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Vi har sommerskolen på live online undervisning også.

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 33: Fra mandag 13.08.2018 til torsdag 16.08.2018

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

==============================================================

HØGSKOLE/ UNIVERSITET NIVÅ FRA UKE 26 - UKE 33 MANDAG ELLER WEEKEND

GRUPPE NR.5A: FORKURS MATEMATIKK, STATISTIKK OG REALFAG FOR HØGSKOLE/UNIVERSITET PÅ ALLE NIVÅER, STARTER FRA MANDAG 25.06.2018 TIL  TORSDAG 16.08.2018 OG   3T.+45 MIN. PR.GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER SOMMERKURS PAKKE, KR. 7990. DERE KAN VELGE HVILKE KL. SLETT SOM PASSER FOR DEG.

GRUPPE NR. 5B: MIKROØKONOMI, FINANSSTYRING OG ØKONOMI, ÅRSREGNESSKAP, BEDRIFTSØKONOMI PÅ ALLE NIVÅER , STARTER PÅ MANDDAG 25.06.2018 TIL TORSDAG 16.08.2018 OG 3T. + 45 MIN. PR. GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 7990,-

GRUPPE NR. 5C: MEDIKAMENTREGNING, STARTER FRA UKE 26 - UKE 33, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 6990,-.


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

Sist endret: Monday, 25 June 2018, 10:45


Du er ikke logget inn. (Logg inn)