Mattekurs.no

Sommerskolen 2021 i Oslo sentrum

Hvorfor sommerskole?

Først og fremst skal den holde ved like og forsterke elevenes muligheter til å øke matematikk og realfag ferdigheter.

Pr.idag vil mange trenger forkurs i matte og realfag kunnsskap før skolen starter til høsten 2021. pga. faktisk mangler grunnleggende matte og realfag ferdigheter

Vi hadde kjempe suksessen "Sommerskolen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020".

Veiledning og organisering: God felles tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,kalkulator bruk/Geogebra,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.

Små gruppe: 2-4 elever/ studenter

Klasseundervisning - Onlineundervisning

Uke dager - Weekend

Adr.: Nedre skøyen vei 11, v/ skøyen togstasjonen.

 Undervisningsopplegget er faktisk anneledes pedagogikk og innfallsvinkel. Se på tilbakemeldinger og evalueringer under denne linken:

http://www.mattekurs.no/system/mod/resource/view.php?id=293

Vi kjører FORKURS til Ung.skole, VG. skole og høyere nivå.

 • Matematikk grunnleggende   - Ung.skole 8, 9 10 klasse(1 - uker - 15 timer)
 • Engelsk - ung.skole 8, 9  og 10 klasse - 15 timer
 • Engelsk - vg.skole nivå - 15 timer
 • Matematikk basic - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1P eller 2P - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1T - VG1 (1 uke - 15 time eller weekend) 
 • Matematikk R1/S1 - VG2 (1-uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk R2/S2 - VG3 (1 uke - 15 timer eller weekend)
 • Naturfag 1NA - 15 timer
 • Fysikk 1 VG2 - (1-uke - 15 time eller weekend)
 • Kjemi 1 VG2 - (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk på høgkole/univ. nivå ( 1-3 uke - 20 timer eller weekend)
 • Mikroøkonomi med matematikk høgskole/univ. nivå (1-3 uke- 20 timer)
 • Mikroøkonomi høgskole
 • Mikroøkonomi universitet
 • Statistikk 1 høgskole/univ. nivå (1-3 uke-20 timer)
 • Medikamentregning Høgskole nivå (1-2 uke - 15 timer)
 • Mekanikk høgskole


SOMMERSKOLEN  FRA UKE NR. 25- 33 FRA MANDAG TIL TORSDAG - SMÅ KLASSE ( 2-4) UNDERVISNING ELLER  ONLINE UNDERVISNING

UKE 25: Fra mandag 21.06.2020 til torsdag 24.06.2020

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 21.06  kl.13.00 til  torsdag 24.08, kl. 16.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1B BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra mandag 21.06 til torsdag 24.06, kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra mandag 21.06.2018 til torsdag 24.06, kl. 09.00 -kl. 12.45, dvs. 3 t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs  R1/R2/S2, starter fra mandag 21.06 til fredag 24.06, kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3 t.+45 min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA MANDAG 21.06, TIL TORSDAG 24.06, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t + 45min.  pr.dag  i fire dager ( 15 timer)


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA MANDAG 21.06  TIL TORSEDAG 24.06, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.00, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 26: Fra mandag 28.06.2020 til torsdag 01.07.2020

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 28.06, kl.9.00 til torsdag 01.07 kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter mandag 28.06 fra kl.09.00 til torsdag 01.07, kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter mandag 28.06 fra kl.12.45 til torsdag 01.07, kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter mandag 28.06 fra kl.16.30 til torsdag 01.07 kl. 20.15, dvs. 3t. +45min pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA mandag 28.06 KL. 18.00 TIL torsdag 01.07 KL. 21.45 DVS. 3t.+45min.pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER  FRA mandag 28.06 til torsdag 011.07 KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 27: Fra mandag 05.07.2020 til torsdag 08.07.2020  

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag  kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra  kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra  kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 starter fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2 FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2 STARTER FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min.  TIMER PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 28: Fra mandag 12.07.2020 til torsdag 15.07.2020

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 29: Fra mandag 19.07.2020 til torsdag 22.07.2020

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

E-mail: korona@mattekurs.no

mobil: 911 74 832

REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 30: Fra mandag 26.07.2020 til torsdag 29.07.2020

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 31: Fra mandag 02.08.2020 til torsdag 05.08.2020

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Vi har sommerskolen på live online undervisning også.

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 32: Fra mandag 09.08.2020 til torsdag 12.08.2020

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

==============================================================

HØGSKOLE/ UNIVERSITET NIVÅ FRA UKE 25 - UKE 33 MANDAG ELLER WEEKEND

GRUPPE NR.5A: FORKURS MATEMATIKK, STATISTIKK OG REALFAG FOR HØGSKOLE/UNIVERSITET PÅ ALLE NIVÅER, STARTER FRA MANDAG 21.06.2021 TIL  TORSDAG 12.08.2021 OG   3T.+45 MIN. PR.GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER SOMMERKURS PAKKE, KR. 7990. DERE KAN VELGE HVILKE KL.OKKE SLETT SOM PASSER FOR DEG.

GRUPPE NR. 5B: MIKROØKONOMI, FINANSSTYRING OG ØKONOMI, ÅRSREGNESSKAP, BEDRIFTSØKONOMI PÅ ALLE NIVÅER , STARTER PÅ MANDDAG 21.06.2021 TIL TORSDAG 12.08.2021 OG 3T. + 45 MIN. PR. GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 7990,-

GRUPPE NR. 5C: MEDIKAMENTREGNING, STARTER FRA UKE 25 - UKE 33, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 6990,-.


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

Sist endret: Friday, 22 January 2021, 12:07


Du er ikke logget inn. (Logg inn)