Mattekurs.no

Sommerskolen 2019 i Oslo sentrum

Hvorfor sommerskole?

Først og fremst skal den holde ved like og forsterke elevenes muligheter til å øke matematikk og realfag ferdigheter.

Pr.idag vil mange trenger forkurs i matte og realfag kunnsskap før skolen starter til høsten 2019. pga. faktisk mangler grunnleggende matte og realfag ferdigheter

Vi hadde kjempe suksessen "Sommerskolen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018".

Veiledning og organisering: God felles tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,kalkulator bruk/Geogebra,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.

Små gruppe: 2-4 elever/ studenter

Klasseundervisning - Onlineundervisning

Uke dager - Weekend

Adr.: Nedre skøyen vei 11, v/ skøyen togstasjonen.

 Undervisningsopplegget er faktisk anneledes pedagogikk og innfallsvinkel. Se på tilbakemeldinger og evalueringer under denne linken:

http://www.mattekurs.no/system/mod/resource/view.php?id=293

Vi kjører FORKURS til Ung.skole, VG. skole og høyere nivå.

 • Matematikk grunnleggende   - Ung.skole 8, 9 10 klasse(1 - uker - 15 timer)
 • Engelsk - ung.skole 8, 9  og 10 klasse - 15 timer
 • Engelsk - vg.skole nivå - 15 timer
 • Matematikk basic - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1P eller 2P - VG1 (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk 1T - VG1 (1 uke - 15 time eller weekend) 
 • Matematikk R1/S1 - VG2 (1-uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk R2/S2 - VG3 (1 uke - 15 timer eller weekend)
 • Naturfag 1NA - 15 timer
 • Fysikk 1 VG2 - (1-uke - 15 time eller weekend)
 • Kjemi 1 VG2 - (1- uke - 15 timer eller weekend)
 • Matematikk på høgkole/univ. nivå ( 1-3 uke - 20 timer eller weekend)
 • Mikroøkonomi med matematikk høgskole/univ. nivå (1-3 uke- 20 timer)
 • Mikroøkonomi høgskole
 • Mikroøkonomi universitet
 • Statistikk 1 høgskole/univ. nivå (1-3 uke-20 timer)
 • Medikamentregning Høgskole nivå (1-2 uke - 15 timer)
 • Mekanikk høgskole


SOMMERSKOLEN  FRA UKE NR. 26- 33 FRA MANDAG TIL TORSDAG - SMÅ KLASSE ( 2-4) UNDERVISNING ELLER  ONLINE UNDERVISNING

UKE 26: Fra mandag 24.06.2019 til torsdag 27.06.2019

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 24.06  kl.13.00 til  torsdag 27.08, kl. 16.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1B BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra mandag 24.06 til torsdag 27.06, kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra mandag 24.06.2018 til torsdag 27.06, kl. 09.00 -kl. 12.45, dvs. 3 t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs  R1/R2/S2, starter fra mandag 24.06 til fredag 27.06, kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3 t.+45 min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA MANDAG 24.06, TIL TORSDAG 27.06, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t + 45min.  pr.dag  i fire dager ( 15 timer)


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA MANDAG 24.0,  TIL TORSEDAG 27.06, FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.00, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 27: Fra mandag 01.07.2019 til torsdag 04.07.2019

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag 01.07, kl.9.00 til torsdag 04.07 kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter mandag 01.07 fra kl.09.00 til torsdag 04.07, kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter mandag 01.07 fra kl.12.45 til torsdag 04.07, kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter mandag 01.07 fra kl.16.30 til torsdag 04.07 kl. 20.15, dvs. 3t. +45min pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA mandag 01.07 KL. 18.00 TIL torsdag 04.07 KL. 21.45 DVS. 3t.+45min.pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER  FRA mandag 01.07 til torsdag 04.07 KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. pr.dag i fire dager  ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 28: Fra mandag 08..07.2019 til torsdag 11.07.2019  

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag  kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra  kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra  kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 starter fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2 FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2 STARTER FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min.  TIMER PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 29: Fra mandag 15.07.2019 til torsdag 18.07.2019

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl.12.45 -kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2 fra kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

===============================================================

UKE 30: Fra mandag 22.07.2019 til torsdag 25.07.2019

Pris: kr. 5990,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

E-mail: korona@mattekurs.no

mobil: 911 74 832

REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 31: Fra mandag 29.07.2019 til torsdag 01.08.2019

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 32: Fra mandag 05.08.2019 til torsdag 08.08.2019

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag

GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Vi har sommerskolen på live online undervisning også.

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER

===============================================================

===============================================================

UKE 33: Fra mandag 12.08.2019 til torsdag 15.08.2019

Pris: kr. 6100,-

Matematikk oppgave hefte: Levers på mandag


GRUPPE NR. 1 BESTEMT: Mattekurs ung.skole 8-10 klasse  starter fra mandag kl.09.00 til torsdag kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )

GRUPPE NR. 1A BESTEMT: Mattekurs 1P/2P, starter fra kl.09.00 -kl. 12.45, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 2A BESTEMT: Mattekurs 1T/S1, starter fra kl. 12.45- kl. 16.30, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 3A BESTEMT: Mattekurs R1/R2/S2, starter fra  kl.16.30 -kl. 20.15, dvs. 3t.+45min. pr. dag i fire dager ( 15 timer )


GRUPPE NR. 4A BESTEMT : FYSIKK 1/FYSIKK 2, STARTER FRA FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.+45min. PR.DAG I FIRE DAGER ( 15 TIMER )


GRUPPE NR. 4B BESTEMT : KJEMI 1/KJEMI 2, STARTER FRA  FRA KL. 18.00 TIL KL. 21.45, DVS. 3t.45min. PR.DAG I FEM DAGER ( 15 TIMER )


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ


Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no


REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

==============================================================

HØGSKOLE/ UNIVERSITET NIVÅ FRA UKE 26 - UKE 33 MANDAG ELLER WEEKEND

GRUPPE NR.5A: FORKURS MATEMATIKK, STATISTIKK OG REALFAG FOR HØGSKOLE/UNIVERSITET PÅ ALLE NIVÅER, STARTER FRA MANDAG 24.06.2019 TIL  TORSDAG 15.08.2019 OG   3T.+45 MIN. PR.GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER SOMMERKURS PAKKE, KR. 7990. DERE KAN VELGE HVILKE KL. SLETT SOM PASSER FOR DEG.

GRUPPE NR. 5B: MIKROØKONOMI, FINANSSTYRING OG ØKONOMI, ÅRSREGNESSKAP, BEDRIFTSØKONOMI PÅ ALLE NIVÅER , STARTER PÅ MANDDAG 24.06.2019 TIL TORSDAG 15.08.2019 OG 3T. + 45 MIN. PR. GANG I FIRE DAGER, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 7990,-

GRUPPE NR. 5C: MEDIKAMENTREGNING, STARTER FRA UKE 26 - UKE 33, DVS. 15 TIMER PAKKE, KR. 6990,-.


HUSK AT VI HAR SOMMERKURS  PÅ ONLINE UNDERVISNING OGSÅ

Meld deg på! mobil: 91174832 eller korona@mattekurs.no

REG.SKJEMA KLIKK HER


===============================================================

Sist endret: Wednesday, 6 February 2019, 03:20


Du er ikke logget inn. (Logg inn)