Mattekurs.no


Kurskalender for året 2021 i Trondheim
Veiledning og organisering: God felles tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.


Små gruppe - Privatundervisning
Antal timer: 30 timer dvs. 6g.5t.

Dag og kveld og fortløpende.Vi har velfungerende undervisningsopplegget på alle nivåer.

Bestemt kurs periode:  Annen hver lørdag

Kurs start: uke 4, lørdag 30.01.2021, kl. 14.30

 Adr.: Thon hotel  /Scandic Airport hotel

MATEMATIKK PÅ ALLE NIVÅER VG.SKOLE:

HvaKurs i matematikk vg.skole
Matematikk P,T,2P,2T,R1,R2,S1,S2
Pris: fra kr. 14500,-
Når: Dag og kveld


Kursstart: Fort løpende
Påmeldingsfrist: ingen

Hvilke dag:
Lørdag eller mandag
MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil:   911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
FYSIKK OG KJEMI PÅ ALLE NIVÅER VG.SKOLE:
HvaKurs i naturfag,fysikk 1,fysikk 2,kjemi 1 og kjemi 2 vg.skole
Pris: fra kr. 14500,-
Når: Dag og kveld

Kurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist:ingen

MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
ØKONOMISTYRING OG SAMFUNNSØKONOMI
HvaKurs i økonomistyring og samf.økonomi 1 / 2 vg.skole
Pris: fra kr. 14500,-
Når: Dag og kveld

Kurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist:Ingen

Hvilke dag;
Lørdag/mandag
MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
MATEMATIKK, FYSIKK, KJEMI OG MEKANIKK HØYERE NIVÅ:
HvaKurs i matematikk,fysikk,mekanikk,kalkulus og kjemi
på alle nivåer
Pris: fra kr. 14500,-
Når: Dag og kveld

Kurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist: Ingen

MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832

E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
BEDRIFTSØKONOMI,SAMFUNNSØKONOMI,MIKRO,MAKRO OG STATISTIKK:
HvaKurs i bedriftsøkonomi og mikro,makroøkonomi
Pris: fra kr. 14500,-
Når: Dag og kveld

Kurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist:Ingen

MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
MATEMATIKK,NATURFAG OG ENGELSK UNGDOMSSKOLE NIVÅ 8,9 OG 10. KLASSE:
HvaKurs i matematikk,naturfag og engelsk ung.skole
Pris: fra kr. 9500,-
Ant.timer: 10g.2t
Når: Dag og kveld

Kurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist: Ingen

MålgruppeAlle,privatist,elever
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!
Alle kurs/støtte retter seg mot offentlig eksamen.
Vi har mange fornøyde elever/studenter og klikk linken.

Meld deg på!
Reg.skjema
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 14:00


Du er ikke logget inn. (Logg inn)