Mattekurs.no


SOMMERKURS I STAVANGER:

Mattekurs.no tilbyr tre typer sommerkurs i matematikk på små gruppe ( 2- 5) undervisning på Scandic airport hotel  i Sola, kontakt mobil: 911 74 832

Sommerkurs 1: Grunnleggende matematikk og 1P/2P og yrkegfag matematikk

Kurset innhold: Primærdelen av grunnskole pensum

 • Tall typer, partall, oddetal, primtall,l Negative tall, multiplisere og dividere med negative tall
 • Parenteser (hvordan løse opp og regne med parenteser)
 • Variabler og bokstavregning
 • De fire regne-artene (pluss, minus, gange og dele)
 • Potens og røtter (Bruk og regneregler)
 • Regnerekkefølge (Hva skal regnes ut først i større regnestykker) viktig
 • Brøk, ektebrøk, uekte brøk og brudden brøk
 • Likninger, uoppstilite likninger (omforming, likheter og ulikheter)
 • Lese formler og omforming av formler
 • Koordinater og koordinatsystemer
 • Grunnleggende funksjons-lære (første og andre grads funksjoner)
 • Geogebra

Kurset passer for: ungdomsskole elever, ønsker repetisjon, vg.skole elever P matte, yrkesfag matte,  ønsker å forberede seg

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.
Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Kursperiode:
uke 25: fra fredag 25.06 til søndag 27.06 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer


uke 26: fra fredag 02.07 til søndag 04.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 27: fra fredag 09.07 til søndag 11.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.07 og 5 timer pr. dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 30: fra fredag 30.07 til søndag  01.08  og 5 timer pr. dag  i tre dager, dvs. 15 timer

uke 31: fra fredag 06.08 til  søndag 08.08 og 5 timer  pr.dag  i tre dager, dvs. 15 timer


Tid: Fra kl. 08.30 til kl.13.30, kl. 13.30 - kl.18.30 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 6900,- ( 15 timer )

Meld deg på! Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
-----------------------------------------------------------------

Sommerkurs 2: Forberedende til matematikk 1T/S1/S2

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk 1T

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning
 • Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Grunnleggende trigonometri, pytograssetning, sinus, cosinus og tangens
 • Mer trigonometri, enhetssirkel, sinus, cosinus og tanges i oppgaver
 • Logaritmer typer og ekspontial funksjoner
 • Geogebra


Kurset passer for: ønsker repetisjon matte 1T, ønsker å forberede seg matematikk 1T


Kursperiode:

uke 25: fra fredag 25.06 til søndag 27.06 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 26: fra fredag 02.07 til søndag 04.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 27: fra fredag 09.07 til søndag 11.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.07 og 5 timer pr. dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 30: fra fredag 30.07 til søndag  01.08  og 5 timer pr. dag  i tre dager, dvs. 15 timer

uke 31: fra fredag 06.08 til  søndag 08.08 og 5 timer  pr.dag  i tre dager, dvs. 15 timer

Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/veda pedagogikk "

Tid: Fra kl. 08.30 til kl.13.30, kl. 13.30 - kl.18.30 og tilpasser din tid

Pakkepris: Kr. 6900,- ( 15 timer )

Meld deg på! Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

=================================================================


Sommerkurs 3: Forberedende til matematikk R1/R2

Kurset innhold: Primærdelen av mateamtikk R1

 • Rep. av basic matte delen, faktorisering, kvadratsetning, Potens og regel, rot regning n.te røtter
 • Algebra, polynomdivisjon, nullpunktssetning, naturlogaritme, logaritmesetninger, ekspontialfunksjoner
 • Vektor, basisvektor, vektorkoordinator, skalarprodukt, parallelle vektor,
 • Grenseverdi og derivasjon
 • Geometri
 • Geogebra


Kurset passer for: Ønsker repetisjon matte R1, ønsker å forberede seg til matte R1


Kursperiode:


uke 25: fra fredag 25.06 til søndag 27.06 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 26: fra fredag 02.07 til søndag 04.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 27: fra fredag 09.07 til søndag 11.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 28: fra fredag 16.07 til søndag 18.07 og 5 timer pr. dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 29: fra fredag 23.07 til søndag 25.07 og 5 timer pr.dag i tre dager, dvs. 15 timer

uke 30: fra fredag 30.07 til søndag  01.08  og 5 timer pr. dag  i tre dager, dvs. 15 timer

uke 31: fra fredag 06.08 til  søndag 08.08 og 5 timer  pr.dag  i tre dager, dvs. 15 timerTid: Fra kl. 08.30 til kl.13.30, kl. 13.30 - kl.18.30 og tilpasser din tid


Organisering, veiledning og pedagogikk: God tavleundervisning, læreteknikk, formidlingsteknikk,
kalkulator bruk/Pc med geogebra, individuelle jobbing og oppgaver løst samt veieder.
Vi sorterer noen elever som slitter med faget og finner en riktig løsningen til dem.

Pedagogikk: Perform our duty equipoised, abandoning all attacment to success og failure.

Such equanimity is called " yoga pedagogikk/ veda pedagogikk "

Tid:

Pakkepris: Kr. 6900,- ( 15 timer )

Meld deg på! Reg. skjema

Kontakt: Jambo K
Mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no

Sist endret: Wednesday, 20 January 2021, 17:18


Du er ikke logget inn. (Logg inn)