Mattekurs.no

Sommerkurs i SKIEN året 2021 - mobil 911 74 832

Smågruppe - Privatundervisning - Online undervisning

Pedagogiske metoder, veiledning og organisering: God felles tavleundervisning,god
læreteknikk,formidlingsteknikk,
individuelle jobbing og oppgaver løst samt veileder.
Ant.timer: 30
Prøve time: Ja + kartlegginsmøte

Info.møte: Fortløpend

Kurs periode: uke 22 -33, fortløpende. Dag og kveld

Privatundervisning - Onlineundervisning


Adr: Gamlegrensa 2b, 3747 Skien.v/ Mæla ung.skole.


Hva

Sommerkurs i basic matematikk kurs
Pris: kr. 4500,- inkl. kurshefte
Ant.timer: 12
NårKursstart: Fortløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt avhengig av gruppe
MålgruppeAlle,sliter i matte und.skole og vg. skole 1.år

Fagområder

1. Tallbehandling, mange talltyper, danse med tall
2. Faktorisering tall, bokstave
3. Potenser og regler samt faktorisering
4. Regnerekkefølge og ledd begrep
5. Brøk med tall og boktaver, tall på standardform
6. Ulike typer likninger og uoppstillte likninger
7. Sannsynlighetsregning og statistikk
KontaktpersonJamboo Kandiah mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på


HvaSommerkurs i realfagene vg.skole
- Kurs i Kjemi 1,Kjemi 2,Fysikk 1, Fysikk 2, Matte P,T,2P,2T,R1,R2,S1,S2
Pris: fra kr. 14500,-
NårKurs start: Fortløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt avhengig av gruppe
MålgruppePrivatist,elever, ta opp faget,bedre karakterer
Fagområder
Se pensumplan/læreplan
KontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!HvaSommerkurs i høg.skole/univ. nivå
- Kurs i matematikk,fysikk,kjemi,statistikk,
medikamentregning,mekanikk, kalkulus,fluid
Pris: fra kr.14500,-
NårKurs start: Fortløpende
Påmeldinsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt avhengig av gruppe
MålgruppePrivatist,elev, ta opp faget, bedre karakter
Fagområder

Høgskole pensumplan av hengig av faget og skolen

ontaktpersonJamboo Kandiah,mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!

Vi har mange fornøyde studenter og klikk linken.
http://www.mattekurs.no/system/mod/resource/view.php?id=293

Meld deg på!
alle kurs/støtte retter seg mot offentlig eksamen.

Reg.skjema


HvaSommerkurs i matematikk for 8.9.10.klasse
Pris: fra 7500,-
Ant.timer: 10g. 2t.
NårKursstart : Fortløpende
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Dag/tidspunkt avhengig av gruppe
MålgruppeUngd.skole elever,bedre karakterer
Fagområder
se læreplanen
KontaktpersonJamboo Kandiah mobil: 911 74 832
E-mail: korona@mattekurs.no
Meld deg på!

Sist endret: Monday, 28 December 2020, 02:26


Du er ikke logget inn. (Logg inn)