Mattekurs.no

HVA ER HJEMMEBASERT STØTTE - HJEMKJØRING?

Veilederen kommer til dere og gir støtteundervisning i matematikk, realfag, kjemi, fysikk, økonomi, statistikk, mekanikk, kalkulus, medikamentregning, økonomi styring, dampteknikk og biomekanikk på alle nivåer.

Hjemme hos eleven, men dersom eleven ønsker kan den finne sted på et bibliotek, en kafé eller på elevens skole. Eleven bestemmer!

mobil: 911 74 832
----------------------------------
Kurs oversikt for vg. skole - Klasseundervisning i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Skien

Kurs sted:I Oslo, Møller gt. 23, v/Folketshuset.
Kurs sted: I Scandic Bergen airport hotel,v/Telenorbygget
Kurs sted: I Skien, Gamle grensa 2b, 3747 Skien
Kurs sted: I Stavanger, Rica airport hotel
Kurs sted: I Værnes /Trondheim Blu airport hotel Trondheim eller Rica bakkland hotel
Kurs sted: Ålesund, Thon hotel i Ålesund
Kurs sted: I Drammen, Rica park hotel, i gamle kirkeplassen.

Tid: weekend, og ukedager i hele året og Fortløpende, Meld deg på!

Vi har mange fornøyde kunder

Send e-mail hvis du skal melde deg på!
E-mail: korona@mattekurs.no eller sms: 911 74 832

SOMMERKURS I MATEMATIKK, FYSIKK, KJEMI, STATISTIKK OG MIKROØKONOMI I SKIEN, BERGEN, Trondheim, Stavanger OG OSLO

KURSPERIODE: 4 - 12 uke eller halvårkurs / helårkurs
Vg.skloe kurs/støtte

1. Matematikk P,2P,T,2T,S1,R1,S2,R2

2. Fysikk 1

3. Fysikk 2

4. Kjemi 1

5. Kjemi 2

6. Økonomistyring

Modul basertkurs for vg.skole

1. Derivasjon 1

2. Derivasjon 2

3. Intergrasjon 1

4. Intergrasjo 2

5. Vektor 1

6. Vektor 2

7. Sannsynlighet 1

8. Sannsynlighet 2

9. Trigonometri 1

10. Trigonometri 2

11. Basic matte

12. Basic kjemi

13. Basic fysikk

14. Basic naturfag

Høgskole/ universitete

1. Mattekurs for søkere til høgskole/universitete

2. Kalkules 1 for søkere til høgskole/universitete

3. Kalkules 2 søkere til høgskole/universitete

4. Kjemi kurs

5. Fysikk kurs

6. Sannsynlighetskurs for lærere

7. Mikroøkonomi

8. Statistikk og sannsynlighet

9. Mekanikk 1

10. Statistikk for høgskole

11. Matematikk for høgskole

12. Bedriftsøkonomi for høgskole

13. Generell kjemi ( del - 3 ) for høgskole

14. Geoteknikk

15. Medikamentregning

16. Biomekanikk

17. Fasthetslære

18. Bedriftsøkonomi styring 1 og 2

19. Finans og investering

Lærebok: Kjøpes selv

Kurs periode: halvårkurs / helårkurs

Kurs start: ingen frist, Rullerende opptak

Repetisjonshefte for grunnleggendemattekurs kan kjøpes hos oss, det koster fra kr. 250,-

Meld deg på!
E- mail: korona@mattekurs.no
Tlf.: 35 52 21 38
Mobil: 911 74 832

Sist endret: Thursday, 24 December 2020, 16:46


Du er ikke logget inn. (Logg inn)